Rreth nesh

Kush jemi

Shoqëria Albtek-Energy është specializuar në ndërtimin e Landfilleve dhe Impianteve të Trajtimit të Mbetjeve me prodhim energjie.

Ne sigurohemi për të garantuar proces të plotë të menaxhimit të integruar të mbetjeve, nga depozitimi pranë kapanonit, selektimit për të përzgjedhur mbetjet e riciklueshme dhe deri te djegia e produkteve të tjera që nuk mund t’i nënshtrohen riciklimit, për të përfituar energji dhe avull.Kush jemi

Angazhimi


Albtek Energy ka nisur të kryejë punën e saj për ngritjen e Impiantit në qytetin e Elbasanit dhe hedh hapa çdo ditë drejt një qyteti me mjedis më të pastër e më të sigurt për shëndetin e njerëzve, në mënyrën më efiçente duke prodhuar energji elektrike nga përpunimi i mbetjeve. Projekti është realizuar në përputhje me gjithë standardet ndërkombëtare, normativave ambientale, direktivave të BE dhe kuadrit ligjor shqiptar për mbrojtjen e mjedisit dhe menaxhimit të integruar të mbetjeve. Ne bashkëpunojmë me liderat botërorë si Siemens, Tama, Paul Wurth Energy për të garantuar realizimin e suksesshëm të këtij projekti të drejtuar nga eksperienca e vlefshme e stafit teknik. Albtek Energy siguron pa dyshim energjinë e së ardhmes.