RRETH NESH

Albtek-Energy bashkëpunon me kompani ndërkombëtare për të gjetur zgjidhje të qëndrueshme në çështjet e menaxhimit të mbetjeve urbane. Ne besojmë se kjo qëndrueshmëri mund të arrihet me një kombinim të faktorëve njerëzorë, ekonomikë dhe natyrorë. Filozofia jonë udhëhiqet nga një vizion i qartë për përmirësim të dukshëm të gjendjes mjedisore të vendit.

MË SHUMË

NEVOJA PËR PROJEKTIN

Implementimi i Impiantit në qytetin e Elbasanit

Qyteti i Elbasanit ka qenë një nga qytetet me nivelin më të lartë të ndotjes për shkak të parregullësive të industrive që operonin në të. I konsideruar nga ekspertët si një nga hotspotet më problematike në vend dhe gangrenë mjedisore.

Deri në vitin 2015 një problem shumë i madh ka qënë dhe fusha e depozitimit të mbetjeve shumë pranë qytetit. Ky venddepozitim gangrenë mjedisore ishte shndërruarr në një gropë hedhjesh pa kriter, jashtë çdo standardi minimal të kërkuar dhe parashikuar nga kuadri ligjor.


Mësoni më shumë rreth Impaktit Mjedisor:
PYETJET MË TË SHPESHTA
video2-impiantivideo-impianti

Avantazhet e projektit